Αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια οδικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάπτυξη κουλτούρας βιώσιμης κινητικότητας στα παιδιά, στους νέους και στις νέες δήλωσε την Πέμπτη σε χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην εκδήλωση του Δήμου Στροβόλου «Κινούμαι με ασφάλεια στην πόλη μου» στο Πάρκο Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.