Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) καλεί την Κύβέρνηση να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για ανέλιξη των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων.