Ξεκίνησε την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας η συζήτηση για την προώθηση της δημιουργίας Ηπατολογικής Κλινικής για ενηλίκους (σε συνέχεια του παιδιατρικού κέντρου ήπατος) καθώς και για τους τρόπους κάλυψης της μετάβασης των νεαρών ενήλικων ασθενών σε γιατρούς ενηλίκων.