Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για ακινητοποίηση οχημάτων που έχουν υποστεί μη επιτρεπόμενες μετατροπές και προκαλούν ηχορύπανση.