Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ επέβαλε αθέλητα σημαντικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) «χωρίς να παρέχει αξιοσημείωτα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα» είναι το κύριο εύρημα μιας ολοκληρωμένης μελέτης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambers) και SMEunited, που διεξήχθη για την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.