Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετεωρολογικά στοιχεία

Ημερομηνία: 27/09/2023

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (C) ( ΑΠO 20:00 Τ.Ε.Χ. της προηγουμένης μέχρι την ώρα της εκπομπής)

 

Πιο Ψηλή

Πιο Χαμηλή

Υγρασία (%)  στις

 12:00 UTC

Λευκωσία (Αθαλάσσα)

37 (36.7)

19 (19.2)

23

 

Αεροδρόμιο Λάρνακας

32 (32)

21 (20.8)

58

Λεμεσός Νέο Λιμάνι

31 (30.6)

21 (20.7)

60

Κήπος Λεμεσού

32,0

20,5

 

 

Αεροδρόμιο Πάφου

31 (30.9)

21 (21.3)

68

Φρέναρος

32 (32)

21 (20.5)

62

Πρόδρομος

26 (26.2)

18 (18)

61

Πόλις

31 (31.2)

20 (19.9)

65

(ΚΥΠΕ/ΕΑ/ΑΓΚ)