Στο BBB (high), από BBB, με σταθερή τάση (προοπτικές), αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οίκος DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar), ο οποίος πλέον διατηρεί μια βαθμίδα υψηλότερα (τρίτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας) την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από τους υπόλοιπους τρεις μεγάλους οίκους, Moody's, Fitch, Standard and Poor's.