Την έναρξη λειτουργίας της παιδικής Χορωδίας στον Δήμο Πάφου ανακοινώνει η Τοπική Αρχή.