Ένας αρχαίος τάφος εντοπίστηκε κατά την προεργασία για βελτιωτικά έργα που προγραμμάτιζε στην περιοχή Τζαμούδας, την ερχόμενη Τρίτη, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ), με αποτέλεσμα την αναβολή τους σε μεταγενέστερο στάδιο.