Τον Ιανουάριο του 2024 θα συνεχιστεί η συζήτηση για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, η οποία συνήλθε την Τρίτη.