ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ        
         
         
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :      21/11/2023  
         
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000        
         
  ΕΥΡΩ/EURO (€)      
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  436.282,76      
         
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)  
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)  
FTSE/CySE 20 78,770 1,560 430.897,960  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 97,830 2,010 373.777,190  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.328,610 6,740 40.148,860  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 129,740 1,490 430.951,760  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 898,800 0,380 53,800  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.163,260 0,990 57.174,570  
         
         
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από        
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.        

 

(ΚΥΠΕ/ΜΑΧ/ΓΒΑ)