Την κυκλοφορία του διαδικτυακού παιχνιδιού Hate Out!, ανακοίνωσε το έργο Μάθετε, εμπλακείτε, δράστε: Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο (LEAD-Online), εταίρος του οποίου είναι η κυπριακή Future Needs Management Consulting Ltd.