Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 2η Δεκεμβρίου, από τις 7:00 μέχρι τις 15:00 η οδός Κάσου στην ενορία Αγίων Ομολογητών θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία από τη συμβολή της με την οδό Κυριάκου Μάτση μέχρι τη συμβολή της με την οδό Νίκης, για την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης.