Χορηγίες ύψους 43.000 ευρώ σε κοινωνικά προγράμματα και εθελοντικές οργανώσεις που εδρεύουν και έχουν την κύρια δραστηριότητα τους στα δημοτικά όρια Λευκωσίας και παρέχουν σε δημότες κοινωνικές υπηρεσίες προσέφερε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 ο Δήμος Λευκωσίας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.