Ομόφωνα η Ολομέλεια ενέκρινε το απόγευμα τον Προϋπολογισμό της Βουλής για το 2024.