Ο αριθμός των ανέργων κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, το ποσοστό ανεργίας σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους είναι κάτω από 1%, και το εισόδημα ορισμένων αποφοίτων φθάνει τα 4.000 έως 6.000 λέβα (BGN) το μήνα, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας καθηγητής Galin Tzokov στην παρουσίαση της 13ης έκδοσης του συστήματος αξιολόγησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία.