Η πρώτη παγκόσμια ανασκόπηση πρέπει να επιδείξει ότι τα μέρη στη Συμφωνία του Παρισιού έχουν παράγει αποτελέσματα και πως θα συνεχίσουν να το πράττουν επί τη βάσει των συμφωνημένων μακροπρόθεσμων στόχων, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.