ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :      01/12/2023
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000      
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  466.604,98    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 80,210 -0,190 462.776,490
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 100,560 -0,360 426.411,180
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.328,610 -2,120 2.726,000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 132,200 -0,170 464.269,090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 890,580 -0,530 396,090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.145,710 -0,220 38.254,000
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από      
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.      

 

(KYΠΕ/ΜΑΧ/ΗΦ)