Την αξιολόγηση "ΑΑ" για το γαλλικό δημόσιο χρέος, διατήρησε την Παρασκευή ο Standard & Poor's, αν και παράλληλα διατήρησε τις προοπτικές του χρέους αρνητικές.