Εκτός υπηρεσίας τίθενται όλα τα οχήματα ιδίου τύπου με το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και που στη μηχανή του οποίου ξέσπασε φωτιά, μέχρι να εξεταστεί η μηχανική τους κατάσταση και να εκδοθεί πιστοποιητικό συντήρησης από εξειδικευμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αποφασίσει όπως όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δημόσιες μεταφορές και δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για την αυτόματη πυρόσβεση στην μηχανή του οχήματος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες μεταφορές μέχρι να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό αυτό.