Να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικό διάλογο μαζί της, καλεί την Κυβέρνηση η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», καλώντας την να σεβαστεί "τις αρχές ενός Κράτους Δικαίου και τον ρόλο όλων των κοινωνικών εταίρων στη Δημοκρατία μας".