Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε στην προκήρυξη της δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του σχεδίου να ανέρχεται στα €15εκ.