Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο, μετά την χθεσινή, πρώτη συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).