Στη λήψη δυναμικών μέτρων, μη εξαιρουμένων των απεργιακών κινητοποιήσεων, λέει ότι θα προβεί η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού Και Εργατικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΣΤΕΠΑΗΚ), εάν δεν επιλυθούν εργασιακά θέματα εντός διαστήματος 15 ημερών, το οποίο έθεσε η συντεχνία στη Διεύθυνση της ΑΗΚ.