Το ψηφιακό ευρώ δεν θα είναι απειλή για τον ρόλο των τραπεζών ως χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, τονίζοντας ότι το ψηφιακό ευρώ θα τυγχάνει εγγύησης από την ΕΚΤ και όχι ανά κράτος.