Έντονη ανησυχία εκφράστηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την καθυστέρηση της ετοιμασίας χώρου κράτησης ανήλικων παραβατών, για το γεγονός ότι ανακύπτει ανάγκη κράτησής τους στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και για τον τρόπο που προχωρά ο καταρτισμός και η εφαρμογή υποστηρικτικών και αναμορφωτικών προγραμμάτων.