Κύκλο συναντήσεων με τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) όλων των Επαρχιών πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τις οποίες έγινε ανασκόπηση της προόδου υλοποίησης του οδικού χάρτη από πλευράς των Συμβουλίων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου 2024.