Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά €1,23 δισεκατομμύρια την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, εκτίναξε κατά €960 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το οποίο ανήλθε στα €7,28 δισ.