Κατά 867 άτομα (1,6%) αυξήθηκε η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 54.404 άτομα, λόγω της αύξηση του έκτακτου προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.