Οι κοινές προσπάθειες μεταξύ μικρών χωρών μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης από το μέγεθος της κάθε χώρας, ανέφερε η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη στο πλαίσιο παρέμβασής της στη Συνάντηση της Πρωτοβουλίας των Μικρών Κρατών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με θέμα «Aνάπτυξη εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας».