Συστάθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ), η θητεία της οποίας άρχισε την Παρασκευή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025.