Λόγω οδικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Λατσιού, ο κύριος δρόμος από Πόλη προς Λατσί θα είναι ανοικτός μόνο στη μία λωρίδα προς κατεύθυνση το Λατσί για τους επόμενους δύο μήνες.