Προς μια νέα αρχή, με νέους στόχους, που θα οδηγήσουν σε βιωσιμότητα και ανάπτυξη το Θέατρο «Σκάλα» στη Λάρνακα, προσανατολίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα.