Σε δενδροφυτεύσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς της Λάρνακας, προχώρησε το τριήμερο 10 – 12 Φεβρουαρίου το Τμήμα Πρασίνου και ο Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου.