Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών πήρε πρόσφατα θετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από το αίτημά της, για την εγγραφή και την συμπερίληψη της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Ελαφριού Τύπου (Light USAR Team) στο European Civil Protection Pool – ECPP (Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Μονάδων).