Επίσκεψη στις καταβόθρες που βρίσκονται στον ποταμό Γυαλιά στο Πέρα Χωριό Νήσου πραγματοποίησε ο Aνδρέας Ιωσήφ, ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρεται ότι πρότεινε να μελετηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κεντρικό κράτος και την ΕΕ για αξιοποίηση της περιοχής για επιστημονικούς σκοπούς.