Στην τοποθέτηση/αντικατάσταση χιλίων καινούργιων τροχοκίνητων σκυβαλοδοχείων προχώρησε ο Δήμος Πάφου στα πλαίσια ευπρεπισμού και βελτίωσης της εικόνας της πόλης.