Οι συντεχνίες ΣΕΓΔΑΛΕΜΙΝ – ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ με επιστολή τους προς τις εταιρείες βυτιοφόρων πετρελαίου τις καλούν όπως λάβουν άμεσα τα δέοντα μέτρα και εντός των επόμενων επτά ημερών έχουν την απάντησή τους στα ζητήματα που θέτουν οι οδηγοί βυτιοφόρων, διαφορετικά, όπως αναφέρουν, οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από τη δυναμική διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων τους.