Οι ενέργειες του ΡΙΚ, το οποίο στηρίζεται στην κρατική χορηγία, αναμένεται να εκτοξεύσουν περαιτέρω το μισθολογικό κόστος και κατ’ επέκταση τις τσέπες του φορολογούμενου πολίτη, αναφέρεται σε Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το νέο Οργανόγραμμα του ΡΙΚ και άλλα θέματα Προσωπικού».