Σχέδιο ενθάρρυνσης έργων για την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των παραλιών για το 2024 προκήρυξε το Υφυπουργείο Τουρισμού, με δικαιούχους τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.