Την αναστολή των εργασιών που αφορούν το έργο αναδιαμόρφωσης της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου στη Λάρνακα αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.