Περιπτώσεις ταυτόχρονης καταβολής μισθού και σύνταξης σε νυν και πρώην αξιωματούχους, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση της για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο οποίο συστήνει τον «άμεσο τερματισμό της καταβολής των συντάξεων των νυν αξιωματούχων», η οποία γίνεται, όπως τονίζει, «κατά παράβαση ρητών προνοιών των σχετικών νόμων, και καμία παράνομη σύνταξη να μην καταβληθεί για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 και εντεύθεν».