Ετήσια αύξηση κατά 29,0% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβρη του 2023.