Περισσότεροι από 90 ειδικοί σε θέματα ενέργειας από 29 χώρες, ανεξάρτητους οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες, συμμετείχαν σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Φόρουμ Διαβούλευσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας (Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector).