Συνολική μείωση 5% σημείωσαν το 2023, οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, σε σύγκριση με το 2022, υποχωρώντας από 2,77 εκατομμύρια, σε 2,64 εκατομμύρια, λόγω της απόσυρσης της κρατικής στήριξης στον τομέα αλλά και των υψηλών επιτοκίων, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αντλιών Θερμότητας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τίθενται σε κίνδυνο οι κλιματικοί και ενεργειακοι στόχοι της ΕΕ.