Ξεκινά η εγγραφή κοινωνικών επιχειρήσεων στο σχετικό μητρώο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ανακοινώνει η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αρμόδια αρχή, μεταξύ άλλων, και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.