Είναι φορές που η ποίηση λειτουργεί λυτρωτικά, άλλες επαναστατικά κι άλλες βαθιά συναισθηματικά, σε ένα προσωπικό διάλογο του ποιητή με τον εαυτό του και έπειτα με τους κοινωνούς του έργου του. Ένα διάλογο αποχρώσεων που δεν είναι ούτε καταγεγραμμένες, ούτε συγκεκριμένες, ούτε σκοτεινές ή φωτεινές. Στην ποίηση ο καθένας τρέχει για να φτάσει και να ξεπεράσει αυτό που ο ίδιος ορίζει ως τον προορισμό του…