Η συνεισφορά της Κύπρου στους στόχους της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες «μέχρι στιγμής είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ», δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, σημειώνοντας ωστόσο πως η χώρα έχει κάνει «σημαντικά βήματα» για την εφαρμογή πράσινων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, και υπογραμμίζοντας πως στη χώρα «υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», για την αξιοποίηση των οποίων το αναθεωρημένο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι σημαντικό εργαλείο.