Η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου γίνεται η πρώτη γυναίκα επιστήμονας από την Κύπρο, που εκλέγεται στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών.