Ελληνική Τράπεζα και CNP Assurances ανακοίνωσαν ότι εισήλθαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της γαλλικής εταιρείας στην Κύπρο με τίμημα €182 εκατ., σε μια συναλλαγή, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια της Τράπεζας, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου να αυξάνεται στο 25,8%.